اجرای عملیات کود دهی فضای سبز سطح شهر

اجرای عملیات کود دهی فضای سبز سطح شهر

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد همزمان با عملیات هرس فرم درختان و ساماندهی باغچه های سطح شهر که شامل برداشت خاک اضافی، حذف علف هرز و پاکسازی موانع موجود در باغچه ها بوده کود دهی باغچه ها را نیز در دستور کار قرار داده است.

به گفته مهندس صفدرپور رئیس سازمان: با هدف تامین  نیاز درختان  به تغذیه مناسب و مواد آلی و همچنین به منظور اصلاح خاک باغچه ها، درمرحله اول تعدادی از مسیر هایی که در هسته مرکزی شهر واقع گردیده  و دارای درختان با  قدمت بیشتری است در اولویت قرار گرفته و عملیات کوددهی در مسیرهایی از قبیل بلوار امامزاده جعفر(ع)، خیابان شهید مطهری، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید منتظرقائم،  بلوار شهید عاصی زاده،  بلوار ولیعصر (عج) امام شهر، خیابان شهید تیمسار فلاحی و میدان عالم  انجام گرفته است .

وی تصریح کرد: کود استفاده شده جهت تغذیه گیاهان از ترکیب کود حیوانی غنی شده می باشد.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری