بازدید مدیر عامل وکارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز رفسنجان از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد

بازدید مدیر عامل وکارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز رفسنجان از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد؛ با توجه به شرایط اقلیمی مشابه دو شهر یزد و رفسنجان مدیرعامل و کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز رفسنجان به منظور استفاده از تجربیات و نیز روند کاری این سازمان در امور فضای سبز از این سازمان بازدید کردند .

دراین دیدار مهندس سرخی زاده معاون فضای سبز سازمان ضمن خوش آمدگویی به ایشان گزارشی از وضعیت فعلی فضای سبز شهریزد ارائه و نحوه عملکرد سازمان در بخش فضای سبز ، چگونگی کار این سازمان  با پیمانکاران و نیز قوانین حفظ و توسعه فضای سبز را تشریح نمود.

درادامه نیز مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز رفسنجان تجربیات این شهر در زمینه بکارگیری و مشارکت  بخش خصوصی در بخشهای مختلف سازمان را منتقل کرد.

در پایان مهندس سرخی زاده  اظهار امیدواری کرد در آینده نیز بتوانیم با استفاده از تجربیات دو سازمان گام های موثری را  در پیشبرد اهداف یکدیگر و بهبود فضای سبز برداریم.   

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری