با مشارکت شهروندان و کسبه شهر ، چهره شهر زیباتر می شود.

با مشارکت شهروندان و کسبه شهر ، چهره شهر زیباتر می شود.

همزمان با اجرای عملیات عمرانی مرمت پیاده روها ، سنگ جدول خیابانها و نیز حذف موانع موجود در باغچه های سطح شهر و در راستای افزایش زیبایی منظر شهری و کاهش اغتشاشات بصری ، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اقدامات اولیه جهت حذف تابلوهای غیر مجاز را آغاز نموده است.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در این رابطه گفت: با توجه به شرح وظایفی که در اساسنامه جدید این سازمان آمده است یکی از مواردی که در حیطه مسئولیت این سازمان قرار می گیرد ساماندهی تابلوی مغازه ها و اصناف مختلف می باشد که بعضاً غیرمجاز بوده و سبب آلودگی بصری در سیما و منظر شهرگردیده است.

وی گفت: در گام اول، این سازمان در نظردارد تا جای ممکن با همکاری و مشارکت شهروندان و مغازه داران نسبت به ساماندهی این گونه تابلوها اقدام نموده و به آنها فرصتی داده می شود تا تابلوهای غیرمجاز مغازه خود را جمع آوری نمایند و درصورت عدم اقدام به موقع از سوی آنها براساس طرح مصوب، نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد.

گفتنی است در روز نخست این اقدام مهندس صفدر پور و معاون سیما و منظر سازمان به منظور آگاهی بیشتر شهروندان در محل خیابان کاشانی حاضر و به سوالات شهروندان در این زمینه پاسخ دادند.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری