تکمیل سیستم روشنایی پارک شهداء

تکمیل سیستم روشنایی پارک شهداء

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با هدف تامین امنیت بیشتر پارک شهداء و با صرف هزینه بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون ریال سیستم روشنایی این پارک اجرا گردید.

مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در این خصوص گفت: باتوجه به اهمیت پارک شهدا واستقبال بیش از پیش همشهریان ازاین پارک موضوع تکمیل سیستم روشنایی پارک شهداء در دستور کار این سازمان قرارگرفت و با تامین اعتبار لازم و انجام 16000 متر حفر کانال و کابل کشی و نیز  نصب تعداد 240 عدد پایه چراغ LED درسطح پارک، روشنایی پارک مذکور تکمیل وبه بهره برداری رسید .

وی تصریح کرد:  به منظور تامین ایمنی بیشتر شهروندان تعداد 8 حلقه چاه ارت درمحل اجرا شده است.

روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری