فضای سبز رفیوژ میانی جاده یزد- تفت ونوارسبزمجاورآن به سیستم آبیاری قطره ای مجهز گردید

فضای سبز رفیوژ میانی جاده یزد- تفت ونوارسبزمجاورآن به سیستم آبیاری قطره ای مجهز گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در راستای آبیاری فضای سبز با شیوه های نوین آبیاری و با هدف صرفه جویی در مصرف آب، فضای سبز جاده یزد- تفت به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شد.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: پروژه آبرسانی فضای سبز جاده یزد-تفت که از سال گذشته در دستور کار این سازمان قرار گرفت در مساحتی به میزان 17 هکتار اجرا گردیده و 27 هکتار دیگر نیز تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: به منظور تامین آب مورد نیاز این پروژه مخزن بتنی با ظرفیت 120 متر مکعب که از چاه پارک کوهستان تغذیه میگردد احداث و با اجرای 24000 متر لوله گذاری از نوع  لوله 16 پلی اتیلن آبرسانی فضای سبز فوق انجام میگیرد.