• شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

آموزش طرح شهردار مدرسه در مدارس

آموزش طرح شهردار مدرسه در مدارس

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، محمدعلی سلمانی مدیر منطقه ضمن بازدید از مدرسه صادق، طرح شهردار مدرسه، وظایف و اهداف آن را برای دانش آموزان این مدرسه تبیین و تشریح کرد.

سلمانی گفت: طرح شهردار مدرسه، تمرین مسئولیت پذیری در مسائل شهری، تقویت روحیه مشارکت جویی و تصمیم گیری اجتماعی بوده و همچنین اجرای طرح شهردار مدرسه فرصتی فراهم می کند تا دانش آموزان امکان تجربه، مسئولیت اجتماعی، استقلال عمل، مشورت و اداره گروهی و فعالیت جمعی را به دست آورند .

میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه نیز در مورد این طرح اظهار داشت: بستر سازی فرهنگ مدیریت شهری و آموزش آرمان های شهرداری در بین دانش آموران باعث تقویت حقوق شهروندی و تعامل هرچه بیشتر بین شهرداری ها و آموزش و پروش خواهد شد .

شایان ذکر است؛ شهردار مدرسه از بین دانش آموزان یک مدرسه و از طرف شورای دانش آموزی منتخب دانش آموزان انتخاب می شود و ماهانه یک جلسه به همراه مدیر مدرسه با شهردار منطقه خواهد داشت.

آدرس کوتاه :