اجرای رنگ آمیزی نرده های ترافیکی مسیر بلوار های سطح شهر

اجرای رنگ آمیزی نرده های ترافیکی مسیر بلوار های سطح شهر


اجرای رنگ آمیزی نرده های ترافیکی مسیر بلوار های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور زیباسازی فضای شهری در استقبال از بهار ، نرده های ترفیکی مسیر بلوار های سطح شهر رنگ آمیزی گردید.

رسولی رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: ایجاد چشم انداز متناسب با شهر و تزئینات شهری از برنامه های مهم این سازمان می باشد و در بحث رنگ آمیزی نیز با توجه به استانداردهای ترافیکی و مبلمان شهری در رنگ آمیزی، از رنگ های مناسب استفاده شده است.

وی در ادامه افزود: رنگ آمیزی نرده های ترافیکی در مسیر رفوژ میانی بلوار ها به متراژ 20،000 متر مربع با رنگ فیروزه ای و لیموئی اجرا و دیگر مکان های باقیمانده نیز در حال اجرا می باشد.