اجرای طرح استفاده از پلیمرهای فوق جاذب در آبیاری فضای سبز

اجرای طرح استفاده از پلیمرهای فوق جاذب در آبیاری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری، با توجه به کاهش منابع آبی و اهمیت حفاظت از منابع آبی موجود، بکارگیری روشهای نوین آبیاری از جمله استفاده از پلیمرهای فوق جاذب آب دربخشی از سیتم آبیاری فضای سبز اجرا گردید.

یزدانی مسئول فضای سبز منطقه 3 با اعلام این خبر افزود: طرح استفاده از پلیمرهای فوق جاذب در آبیاری فضای سبز هم اکنون در فضای سبز رفوژ میانی بلوار ابن سینا آغاز گردیده و در ادامه بلوار فردوسی، بلوار شهیدان اشرف و بلوار جوادالائمه(ع) نیز در دستور کار و اجرا قرار خواهند گرفت.

وی افزود: اولویت استفاده از این مواد در بخشهایی از فضای سبز می باشد  که منبع آب ناپایدار تری دارند و با تانکر آبیاری می شوند.

یزدانی یاد آور شد: پلیمرهای فوق جاذب آب بدلیل توانایی جذب مقدار زیادی آب یا محلول آبی و نیز قابلیت نگهداری و حفظ رطوبت در خاک بمدت طولانی،  می توانند مصرف آب را در بعضی خاکهای سبک تا یک سوم کاهش داده و دوره آبیاری در فضای سبز را 50 تا 60 درصد کاهش دهد. از طرفی مواد پلیمری فوق جاذب با توجه به انبساط و انقباضی که در اثر جذب و دفع آب بدست می آورند سبب جلو گیری از فشردگی خاک  و استفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی خواهد شد.

 

                                            روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری