اجرای عملیات ساخت، نصب و ساماندهی تابلوهای معابرسطح شهر

اجرای عملیات ساخت، نصب و ساماندهی تابلوهای معابرسطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز به منظور رفع نازیبایی های بصری و نواقص از معابر شهری و دسترسی آسانتر شهروندان و نیروهای امدادی در شناسایی مکان مورد نظر خود ، ساماندهی تابلوهای معابر شهری انجام گرفت.

صفدرپور رئیس سازمان در این باره گفت: در راستای ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان و رفع نواقص تابلوهای شهری و ارتقای سطح دسترسی به معابر، ساماندهی تابلوهای معابر در سطح شهر از جمله خیابان پارسائیان، بلوار دولت آباد، بلوار دهه فجر، خیابان کاشانی، خیابان انقلاب و ... انجام گرفت.

وی افزود:این عملیات شامل طراحی، ساخت، نصب و شستشوی تابلوها بوده که تا کنون بیش از 400 تابلوی دیوارکوب ساخت و نصب گردیده و بیش از 1800 تابلوی پرچمی شستشو و همچنین 1200 تابلوی پرچمی رنگ آمیزی و بیش از 60 تابلو مرمت شده اند و این عملیات برای  دیگر تابلوها و معابر سطح شهر ادامه خواهد یافت.