اجرای عملیات لوله گذاری فضای سبز

اجرای عملیات لوله گذاری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور ادامه طرح جداسازی آب خام از آب شرب عملیات لوله گذاری جهت آبیاری فضای سبز اجرا شد.

مهندس صفدر پور رئیس سازمان در خصوص اجرای لوله گذاری فضای سبز گفت: با هدف کاهش هزینه ها و حذف آبیاری باتانکر،  نسبت به لوله گذاری خط انتقال آب خام بطول 2500 متر اقدام گردید.

وی گفت : عملیات لوله گذاری جهت تامین نیازآبی فضای سبز جدیدالاحداث بلوار یاسین، بلوار جوادالائمه (ع)، پل خلیج فارس و اکو پارک با لوله پلی اتیلن110،63 و 32 صورت گرفت.

صفدر پور در ادامه افزود: لوله گذاری پارک جدید الاحداث کوثر 2 بطول 400 متر نیز در دستور کار قرار دارد و مقدمات اجرای آن انجام شده که تا چند روز آینده لوله گذاری آن انجام می گردد.