اجرای لوله گذاری در بلوار جمهوری و پارک امام هادی (ع) جهت انتقال آب خام

اجرای لوله گذاری در بلوار جمهوری و پارک امام هادی (ع) جهت انتقال آب خام

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، پارک امام هادی (ع) و بخشی از فضای سبز بلوار جمهوری به شبکه آب خام مجهز گردید.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبرگفت: بی تردید فضای سبز به عنوان یکی از موثرترین پدیده های محیط زیست، پیوسته و در همه ادوار مورد تاکید بوده و هست و برای حفاظت و گسترش آن داشتن مدیریت صحیح و استفاده درست از عوامل گسترش دهنده این پدیده ارزشمند هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی از اساسی ترین نیازها می باشد


ایشان در ادامه اظهار داشت: یکی از اهداف سازمان، استفاده از آب غیر شرب  و سیستم انتقال آب خام جهت آبیاری فضای سبز است تا با حذف روش آبیاری با تانکر، گامی در جهت سهولت آبیاری فضای سبز فراهم گردد. در همین راستا طرح انتقال آب خام به سیستم آبیاری فضای سبز شهری مدتی است در حال اجرا می باشد که تا کنون وسعت زیادی از فضای سبز شهر مجهز به لوله گذاری آب خام شده است.

وی افزود: در ادامه این طرح، اجرای لوله گذاری فضای سبز بلوار جمهوری از سه راه استقلال تا میدان دروازه قران بطول 2000 متر در حال انجام می باشد که از لوله های پلی اتیلن 63 و 125 استقاده گردیده است و پارک امام هادی (ع) نیز به طول 400 متر لوله گذاری گردیده و  فضای سبز دیگر مناطق نیز به منظور اتصال به شبکه آب خام در دستور کار سازمان می باشد.