اجرای هوشمد سازی سیستم ریسه های نورانی و برخی آبنماها

اجرای هوشمد سازی سیستم ریسه های نورانی و برخی آبنماهااجرای هوشمد سازی سیستم ریسه های نورانی و برخی آبنماها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز ، در راستای لزوم مصرف بهینه انرژی وکنترل الکترونیکی، هوشمند سازی سیستم ریسه های نورانی برخی میادین و همچنین برخی آبنماها اجرا گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه ریسه های نورانی در میادین و همچنین آبنماهای پارک ها در زمانبندی های خاصی روشن می گردند که نیاز به کنترل سیتمی دارند لذا به منظور بهبود عملکرد، دقت و سهولت و همچنین صرفه جوی انرژی ، تعدای از سیستم های ریسه های نورانی و آبنماها به سیستم کنترل هوشمند مجهز گردیدند.

وی افزود: با عملیاتی شدن این سیستم، مجموعه ریسه های نورانی میادین شهدای محراب، ابوالفضل (ع)، صنعت و همچنین آبنماهای پارک های هفتم تیر، باغ ملی، آزادگان و اصلانی از طریق موبایل و وب بصورت هوشمند و دقیق کنترل می شود که قابلیت کنترل از راه دور و برنامه دهی منظم و زمانبندی شده با توجه به مناسبت های مختلف از مزایای این روش می باشد.