اجرای 4050 متر لوله گذاری شبکه آب خام در فضای سبز منطقه دو

اجرای 4050 متر لوله گذاری شبکه آب خام در فضای سبز منطقه دو

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به منظور مدیریت منابع آب و نگهداری صحیح از فضای سبز شهری و همچنین جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب ، بخشی از فضای سبز منطقه دو به شبکه آب خام مجهز گردید.

مهندس روان پرور مسئول  فضای سبز منطقه دو گفت: این پروژه که با اجرای  3050 متر لوله گذاری از چاه پارک فخار تا مخزن پارک بزرگ حسن آباد به انجام رسیده است علاوه بر تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز پارک بزرگ حسن آباد آب مورد نیاز محدوده بلوار علامه جعفری را نیز تامین کرده است.

وی افزود: با اجرای 1000 متر لوله گذاری با لوله 63 پلی اتیلن ، بلوار امام حسن مجتبی (ع) نیز به شبکه آب خام پیوست.