اصلاح روشنایی فضای سبز بارویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی

اصلاح روشنایی فضای سبز بارویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، رنگ آمیزی پایه چراغ ها و مبلمان شهری با هدف زیبایی منظر شهری و بهبود وضعیت مبلمان شهری در برخی فضای سبز شهر و در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی، تعویض و جایگزینی لامپ کم مصرف اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: یکی از عناصر تاثیر گذار بر کیفیت بصری فضای سبز شهری، رنگ آمیزی و کاربرد صحیح رنگ ها در محیط شهری می باشد که به همین منظور رنگ آمیزی جداول، وسایل بازی، مبلمان شهری و پایه چراغ ها در فضای سبز میدان همافر و نوار سبز سید گلسرخ اجرا گردید و همچنین در راستای اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف انرژی، اقدام به تعویض و اصلاح روشنایی و جایگزینی پروژکتورهای کم مصرف بجای پروژکتورهای پر مصرف در فضای سبز میدان امام علی (ع) و بخشی از روشنایی های پارک مهرآوران و نوار سبز سید گلسرخ گردید.