اصلاح واجرای طرح انتقال آب خام به شبکه آبیاری فضای سبز

اصلاح واجرای طرح انتقال آب خام به شبکه آبیاری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، به منظور استفاده بهینه از منابع آب، اصلاح و انتقال آب خام به شبکه آبیاری فضای سبز اجرا گردید.

صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز، مهمترین اهداف این طرح را استفاده بهینه از منابع آب شرب عنوان کرد و گفت: عدم استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز و کاهش هزینه های آبیاری از دیگر اهداف و مزایای اجرای این طرح محسوب می شود.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح و لوله گذاری در پارکهای مدیران ، فیضیه و اویسی جمعا  به طول تقریبی 400 متر و همچنین زیر گذر خلیج فارس، بلوار ابن سینا، بخشی از بلوار شهید قندی و خیابان اورژانس جمعا به طول تقریبی 1800 متر با لوله  پلی اتیلن تحت پوشش شبکه آبیاری خام قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد :لوله گذاری عرضی معابر و میادین سطح شهر از قبیل خیابان کاشانی، میدان و بلوار ابن سینا، میدان امام علی(ع)، روبروی بیمارستان شهید صدوقی و کوچه اورژانس نیز انجام پذیرفت.