آغاز احداث فضای سبز تقاطع غیرهمسطح امام حسین

آغاز احداث فضای سبز تقاطع غیرهمسطح امام حسین

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز طراحی فضای سبز تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) انجام وعملیات اجرایی ایجاد شبکه آبیاری واحداث فضای سبز آغاز گردید .

به گفته مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز یزد باتوجه به نزدیک بودن ایام نوروز وورود میهمانان نوروزی این سازمان سعی وتلاش خود رابراین استوار نموده است تافضای سبزمیدان تاپایان سالجاری به بهره برداری برسدوی درادامه افزود درطراحی میدان مذکورازچمن بعنوان بسترسبز وگونه ها مختلفی چون زرشک ،تراون ،ابری ،پیروکانتا ،یوکا،رزها هفت رنگ ومیناتوری ،آبشارطلایی و.... استفاده گردیده است

                                                        روابط عمومی سازمان پارکهاوفضای سبز