آغاز طرح جمع آوری تابلوهای فضایی غیر مجاز در شهر

آغاز طرح جمع آوری تابلوهای فضایی غیر مجاز در شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، به منظوربهبودکیفی فضای شهری ازحیث تابلوهای تبلیغاتی و کاهش اغتشاشات بصری، طرح پیرایش و حذف زوائد بصری آغاز گردید.

معاونت زیبا سازی سازمان در این باره گفت: بر اساس قانون جدید ساماندهی تابلوی مغازه‌ها، اصناف مختلف و دیگر تابلوهای موجود در سطح شهر که بعضاً غیرمجاز بوده و سبب آلودگی بصری در سیما و منظر شهر شده است، توسط سازمان سیما و منظر جمع آوری خواهد شد .

کرمی نیا افزود: پس از جمع آوری تابلوهای مستهلک و خطرساز در معابر و پیاده رو ها، تابلوهای LED و تابلوهای نما و قاب های خالی، بنر و پلاکارد و تابلوهای هشتی و پایه چراغ ها و ... که باعث  آلودگی بصری  در شهر بودند عملیات اجرایی جمع آوری تابلوهای فضایی نیزآغاز گردید.

وی اظهار کرد: آگهی و اطلاع رسانی لازم در رابطه با اجرای این طرح به اصناف و مغازه داران و دیگر شهروندان مربوطه داده شد و خواستارمشارکت و همکاری تمام صنوف جهت تسهیل در اجرای طرح هستیم.

 

            روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری