آغاز عملیات زیباسازی تقاطع ها ی غیر هم سطح امام علی (ع)و حجاب به مساحت 8000 مترمربع

آغاز عملیات زیباسازی تقاطع ها ی غیر هم سطح امام علی (ع)و حجاب به مساحت 8000 مترمربع


آغاز عملیات زیباسازی تقاطع ها ی غیر هم سطح امام علی (ع)و حجاب به مساحت 8000 مترمربع

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبز، دیواره زیرگذر پل حجاب باطراحی خلاقانه زیباسازی می گردد.

رسولی رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری یزددراین باره گفت: طراحی زیرگذرهای مذکور درسه فاز پاکسازی وشستشوی دیواره ، رنگ آمیزی زمینه ودرنهایت نقاشی دیواری واجرای سازه آن صورت می پذیرد.

وی گفت : باتوجه  به زیرگذر بودن طرح و مشکلاتی از قبیل آلاینده های خودرو ها و پاشش آب باران، امکان کثیف شدن دیواره وجود خواهد داشت که برای جلوگیری و آسیب کمتر به رنگ دیوار از یک لایه رزین بعنوان پوشاننده کار مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز تصریح کرد: درنهایت دراجرای جداره سازی زیر گذربه صورت تلفیقی از نقاشی دیواری واجرای سطوح هندسی با متریال آهن و ورق پلی کربنات خواهد بود که درابتدا طرح هندسه نقوش باتکنیک نقاشی دیواری روی کل بدنه زیر گذر اجرا خواهد شد و درمرحله بعد تعدادی از نقوش هندسی به صورت حجمی بر روی دیوار ه زیر گذر نصب می گردد.

رسولی خاطر نشان کرد :  به منظورزیبایی بیشتر این زیر گذر دیواری مشبک برروی ستون های پل بااستفاده از کلمه علی بافونت کافی بنایی اجرا خواهد شد.