آغاز عملیات شستشوی درختان سطح شهر یزد

آغاز عملیات شستشوی درختان سطح شهر یزدآغاز عملیات شستشوی درختان سطح شهر یزد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: به منظور جلوگیری از آسیب های ناشی از ریزگردها، آلاینده ها و آفات، عملیات شستشوی درختان در مناطق پنجگانه در حال انجام می باشد.

مهندس منصوری زاده افزود: این عملیات در راستای بهبود وضعیت سبزینگی، حفظ طراوت، حذف آلاینده ها و گرد و خاک از تاج پوشش درختان ودر نهایت بهبود تنفس و تعرق گیاهان صورت می گیرد و بدلیل استفاده از صابون گیاهی پالیزین نقش مهمی در کنترل و کاهش جمعیت آفات بخصوص کنه های نباتی و آفت پسیل زیتون دارد.