آغاز نصب تابلو شناسایی معابر شهری فاقد نام

آغاز نصب تابلو شناسایی معابر شهری فاقد نام

در راستای بهبود وضعیت شناسایی معابر شهری، تعداد 2000 عدد تابلوهای دیوار کوب معابر و 250 عدد تابلو دیوارکوب تصویری شهدا تهیه و مراحل نصب آن آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبز در راستای رفع مشکلات شناسایی برخی معابر بدلیل عدم نامگذاری به واسطه گسترش و توسعه شهر و دسترسی آسان شهروندان به معابر، با تلاش معاونت سیما و منظر سازمان، ساخت تابلوی دیوارکوب معابر فاقد نام از جمله معابر شهرک طوبی فاز 2 و 3، شهرک مشاغل فنی، شهرک پردیس و ... پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به تعیین نام در کمیسیون نامگذاری اقدام و نصب تعداد 2000 عدد  تابلوهای دیوارکوب معابر شهری فاقد نام در مناطق مذکور و سطح شهر آغاز گردید.

سرپرست معاونت سیما و منظر گفت: همزمان با عملیات فوق، نصب تابلوهای تصویری شهدا نیز به تعداد 250 عدد بصورت دیوارکوب در معابر شهری و نیز جایگزین نمودن تابلوهای فرسوده و مفقود شده معابرشهری با تابلوهای جدید نیز در حال اجرا می باشد.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت شناسایی معابر فاقد تابلوی نامگذاری می توانند با ارائه درخواست به سازمان و یا تماس با سامانه 137 شهرداری، موضوع را به سازمان اطلاع داده تا نسبت به تهیه تابلو و نصب آن اقدام لازم صورت گیرد.