انتصاب کارشناس سازمان بعنوان رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد

انتصاب کارشناس سازمان بعنوان رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، محسن کرمی نیا معاون زیباسازی سازمان طی مراسمی به عنوان رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد منصوب گردید.

در این مراسم از فعالیتهای سید حسین سید عربی رئیس پیشین هیئت ورزشهای همگانی تقدیر گردید و محسن کرمی نیا معاون فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز به عنوان رئیس جدید هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد معرفی شد. 

محسن کرمی نیا ، رئیس جدید هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه بالای هیئت ورزشهای همگانی یزد بین مردم ابراز امیدواری کرد در این آزمایش سخت بتواند سربلند بیرون بیاید ادامه داد: برنامه یکساله هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد در حال تنظیم است که به زودی به مسئولین مربطه ارائه می شود که امیدوارم بتوانیم آن را به بهترین شکل اجرایی کنیم.