بازدید رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر و سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز از روند ساخت مبلمان ویژه معلولین

بازدید رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر و سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز از روند ساخت مبلمان ویژه معلولینبازدید رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر و سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز از روند ساخت مبلمان ویژه معلولین

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای مناسب سازی بوستان های سطح شهر جهت استفاده معلولین، رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی به همراه سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز از روند ساخت مبلمان ویژه معلولین بازدید کردند.

رسولی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت مبلمان در فضای شهری و ارتباط مستقیم آن با توده مردم، طراحی ها باید جدا از جذابیت، شهروندان را به استفاده از آن ترغیب نماید و قابلیت استفاده برای کلیه افراد بویژه معلولان، سالمندان و ... دارا بوده و به گونه ای درفضاهای شهری مکان یابی شوند که موجب تعاملات اجتماعی گردد.

وی افزود: از آنجا که معلولین بخشی از شهروندان بوده که حق استفاده از امکانات شهری را دارند، در همین راستا و باتوجه به معرفی بوستان باغ ملی بعنوان بوستان دوستدار معلول ، طراحی و ساخت مبلمان ویژه معلولین در دستور کار این سازمان قرار گرفت.