بازدید مدیر عامل و کارشناسان سازمان پارک ها و فضای سبز شاهین شهر از تاسیسات جداسازی آب فضای سبز و آبیاری زیر سطحی و تصفیه خانه فاضلاب یزد