بازپیرایی و احداث فضای سبز اصلاح هندسی های چهار راه سید حسن نصرالله