با فرارسیدن اعیاد قربان وغدیر شهریزد رنگ وبوی تازه ای به خود گرفت

با فرارسیدن اعیاد قربان وغدیر شهریزد رنگ وبوی تازه ای به خود گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری، به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، سطح شهر با پرچم ها و ریسه های رنگی مزین گردید.

به گفته کرمی نیا، مسئول زیباسازی سازمان ، تعداد 300 عدد پرچم رنگی در سطح شهر از جمله میدان معلم، میدان دروازه قران، میدان شهدای محراب، میدان آیت الله خاتمی و میدان ابوذر نصب گردیده است.

همچنین اظهار کرد:  خیابان کاشانی، میدان مارکار، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان امام خمینی (ره)  و خیابان فرخی با مقدار 6000 متر ریسه پرچمی مزین شده است .

وی گفت  به همین مناسبت پرچم بزرگ منقش به نام آن حضرت  در میدان امام علی (ع) نصب گردید.

کرمی نیا در خصوص اهمیت آذین بندیهای صورت گرفته در مناسبت های ملی و مذهبی در سطح شهر تصریح کرد: اقداماتی از قبیل نصب المان، اهتزاز پرچم و نورپردازی علاوه بر زیبا سازی بصری جلوه ها و مناظر شهری در زمانهای یاد شده، در حفظ و ترویج فرهنگ دینی و ارزش های اسلامی نقش و تاثیر بسزایی دارد.

                                            روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری