برگزاری دوره آموزشی احداث فضای سبز و کاشت نهال

برگزاری دوره آموزشی احداث فضای سبز و کاشت نهال

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، کارگاه آموزشی به منظور افزایش آگاهی و تشریح روش علمی و عملی کاشت نهال  برگزار شد.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان گفت: در این دوره آموزشی ، ابتدا توضیحاتی در خصوص شرایط آب و هوایی حاکم بر یزد و گونه های گیاهی سازگار با این شرایط ارائه و سپس نکات فنی در خصوص بستر کاشت و  شناسایی خاک های مناسب جهت احداث فضای سبز، نحوه صحیح کاشت درخت و رعایت اصول فنی مربوط به آن ، استفاده از سوپرجاذب ها و نقش آن در صرفه جویی در مصرف آب، آبیاری بعد از کاشت، نیاز آبی درختان و همچنین مراقبت های پس از کاشت درختان توضیحاتی داده شد.