برگزاری کلاس آموزش مدیریت مصرف آب درفضای سبز

برگزاری کلاس آموزش مدیریت مصرف آب درفضای سبز

     به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به منظور بهره وری بیشتر و ارتقاء سطح دانش کارگران فضای سبز، دوره آموزش مدیریت آب در فضای سبز درمحل فرهنگسرای شهرداری یزد برگزار گردید.

دراین دوره آموزشی که با حضور بیش از دویست نفر از کارگران فضای سبز، کارشناسان و مسئولان سازمان برگزار گردید. ابتدا مهندس صفدرپور رئیس سازمان با اشاره به نقش کارگران در حفظ و توسعه فضای سبز و بویژه مدیرت مصرف آب خواهان حساسیت بیش از پیش آنها درمصرف بهینه آب درفضای سبز گردید.

در ادامه این کلاس آموزشی مهندس کرمی نیا معاون زیباسازی سازمان به تبیین ابعاد مختلف بحران آب در سطح کشور و نیز شهرهای اطراف یزد پرداخت و  پیرامون پیامدهای عدم مدیریت مصرف در سالهای آینده هشدار داد.

 پس از آن مهندس سرخی زاده معاون فضای سبز سازمان به نمونه هایی از مشکلات موجود درآبیاری فضای سبز اشاره کرده  و به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن پرداخت. وی در پایان خواستار احساس مسئولیت بیشتر درقبال حفظ منابع آب موجود و استفاده بهینه از آب در آبیاری فضای سبز گردید.

  

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری