بیش از 80 طرح زیباسازی و المانهای نوروزی اجرا گردید.

بیش از 80 طرح زیباسازی و المانهای نوروزی اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز نوروز امسال 80 طرح زیباسازی و المان نوروزی در سطح شهر یزد اجرا و نصب گردید.

صفدر پور رئیس سازمان  با بیان این که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد ویژه نوروز 98 چند برنامه زیباسازی را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: برگزاری اولین سالانه هنرهای شهری بهار یزد از جمله اقدامات شاخص این سازمان به منظور جذب مشارکت عمومی در زیباسازی بیش از پیش دارالعباده بوده است.

وی محورهای برگزاری اولین سالانه هنرهای شهری بهار یزد را «آذین‌بندی و تزئینات شهری»،«المان و گل‌آرایی»، «نورآرایی»،«فضاسازی»،«سایبان‌های خلاقانه» و «دیواره‌ها و جداره‌ها» دانست و افزود: از تعداد کل آثار رسیده بعد از داوری انجام شده 40 اثر به مرحله قرارداد و تولید رسید.

صفدرپوردر ادامه راه‌اندازی کارگروه هنر به منظور پایش نقاط مختلف شهر برای عرضه فعالیت فرهنگی و هنری ویژه نوروز امسال را از دیگر اقدامات انجام شده و در دستورکار سازمان عنوان و تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام نقاط شهر یزد تحت پوشش طرح‌های زیباسازی سازمان سیما و منظر شهرداری قرار گرفته است.

این مسئول با بیان این که امسال علاوه بر 40 اثر انتخابی اولین سالانه هنرهای شهری بهار یزد، 40 اثر سفارشی برای نصب در نقاط مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفت، خاطرنشان کرد: تمام فرآیند طراحی، انتخاب و ساخت المان‌های در دستور کار توسط پرسنل سازمان انجام شده است.