تامین روشنایی پارک نگین و محوطه فضای سبزمجاورسازمان سیما، منظر فضای سبز

تامین روشنایی پارک نگین و محوطه فضای سبزمجاورسازمان سیما، منظر فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز عملیات نصب پایه چراغ و تامین روشنایی پارک نگین و فضای سبز سازمان اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان گفت: با توجه به ضرورت تامین روشنایی مطلوب در پارک ها و فضاهای سبز جهت حفظ امنیت شهروندان، روشنایی پارک نگین واقع در منطقه 3 ، با نصب تعداد 23 عدد پایه چراغ و کابل کشی بطول750  متر و نیز روشنایی فضای سبز مجاور سازمان با نصب 33 عدد پایه چراغ وکابل کشی بطول 1500 متر با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال تامین گردید.