تداوم عملیات لوله گذاری آبرسانی آب خام فضای سبز

تداوم عملیات لوله گذاری آبرسانی آب خام فضای سبزتداوم عملیات لوله گذاری آبرسانی آب خام فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی پایدار و نیزاصلاح و بازسازی شبکه آب، عملیات لوله گذاری آبرسانی آب خام فضای سبز به طول 5800 متر اجرا شد.

 منصوری زاده سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به رسالت سازمان در خصوص توسعه پایدار فضای سبز گفت: انتقال آب خام به فضای سبز از اولویت های مهم سازمان است که تا کنون در اکثر بوستان ها، بلوار ها و برخی معابر در سطح شهر انجام شده است.

وی افزود: در تداوم عملیات لوله گذاری و آبرسانی آب خام به فضای سبز سطح شهر، لوله گذاری رفوژ میانی بلوار استقلال حد فاصل میدان شهدای نصر آباد تا میدان شهدای محمود آباد بطول 3200 متر ، حاشیه بلوار ولی عصر (عج) امامشهر حد فاصل میدان انقلاب تا میدان احسان بطول 2000 متر و بوستان وحشی بافقی بطول 650 متر انجام شد.