تکمیل پروژه خط انتقال پساب جهت آبیاری فضای سبز

تکمیل پروژه خط انتقال پساب جهت آبیاری فضای سبزتکمیل پروژه خط انتقال پساب جهت آبیاری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور صرفه جویی در مصرف آب و حذف انشعابات آب شهری از فضای سبز، ادامه عملیات لوله گذاری به منظور تکمیل پروژه انتقال پساب جهت آبیاری فضای سبز در حال انجام می باشد.

رسولی سرپرست سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به وسعت فضای سبز شهر یزد و کمبود منابع آبی مورد نیاز جهت نگهداری و توسعه فضای سبز، استفاده از پساب در دستور کار این سازمان قرار گرفت که عملیات اجرایی پروژه مذکور با حفاری و لوله گذاری  بطول 6700 متر از سال 98 آغاز و هم اکنون مراحل پایانی این پروژه بطول 500 متر توسط پیمانکار در دست اقدام می باشد.

وی در ادامه افزود: با بهره برداری از پروژه انتقال پساب ،گام بزرگی جهت تامین منابع آبی مورد نیاز فضای سبز یزد برداشته می شود.