جانمایی و نصب مبلمان شهری در مجموعه پارکهای بافت تاریخی یزد

جانمایی و نصب مبلمان شهری در مجموعه پارکهای بافت تاریخی یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور تجهیز و نصب امکانات رفاهی در پارک های بافت تاریخی ، مبلمان پارکهای مذکور شامل نیمکت و سطل زباله جانمایی و نصب گردید.

صفدرپور رئیس سازمان، با بیان این خبر گفت: در ادامه ساماندهی پارک های سطح شهر، تجهیز مبلمان پارک های بافت تاریخی یزد اجرا گردید که در این پروژه تعداد 64 نیمکت و 57 سطل زباله در پارکهای رسالت، قصر، مصلی، دولت آباد، سیدگلسرخ، زندان اسکندر، نوار سبز فهادان، شهدای فهادان، شاه ابوالقاسم و... نصب گردید.