جشن درختکاری با حضور مدیر و مسئولین شهرداری منطقه سه و جمعی از نونهالان