حذف 4 عدد کنتور آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز

حذف 4 عدد کنتور آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری، به منظور استفاده بهینه از منابع محدود آب شرب و با توجه به ضرورت جداسازی آب فضای سبز از شبکه آب شرب،فضای سبز حاشیه بلوار آزادگان به سیستم آب خام متصل گردید.

  صفدرپوررئیس سازمان با اعلام این خبرافزود: با توجه به سیاستهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری در خصوص جداسازی شبکه آب فضای سبزازآب شرب، عملیات لوله گذاری از چاه آب میدان ابوالفضل(ع)جهت آبیاری فضای سبز حاشیه بلوار آزادگان در مسیری به طول 400 متر اجراگردید و مسیر فوق از ابتدای بلوار شهید جوکار تا اوایل بلوار آزادگان به سیستم شبکه آب خام متصل شد.

وی در ادامه اظهار داشت: این پروژه با کمترین هزینه ممکن و با استفاده از لوله پلی اتیلن 110 انجام و تعداد 4 کنتور آب شرب ازشبکه آبیاری فضای سبز حذف گردید و با توجه به اولویت سازمان مبنی بر حذف آب شرب در آبیاری فضای سبز، مکان های دیگر نیز جهت لوله گذاری آب خام در دستور کار قرار دارد که در ادامه این پروژه اجرا می گردد.