حذف 6 عدد کنتور آب شرب از شبکه آبیاری قضای سبز

حذف 6 عدد کنتور آب شرب از شبکه آبیاری قضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، در راستای توسعه شبکه آب خام فضای سبز و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز عملیات لوله گذاری در فضای سبز مناطق پنج گانه اجرا گردید.

     صفدرپور رئیس سازمان با تاکید بر صرفه جویی و ارتقای سیستم آبیاری فضای سبز گفت: در ادامه فرایند لوله گذاری فضای سبز، حذف تانکر و کنتور آب شرب ، نه تنها صرفه جویی قابل توجهی در آبیاری فضای سبز انجام می گیرد بلکه شاهد آبیاری به موقع و منظم و رفع سد معبر ناشی از تردد تانکرها  خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: ازابتدای سال جاری با اجرای لوله گذاری در مسیر بلوار های امام جعفر صادق (ع)، دهه فجر، نواب صفوی، شهید عاصی زاده و موسی بن جعفر (ع) در مجموع به طول 7000 مترلوله گذاری، فضاهای سبز مذکور به شبکه آب خام متصل وتعداد 6 عدد کنتور آب شرب از شبکه آبیاری مذکور حذف گردید.