حضور سازمان پارکها و فضای سبز در سومین نمایشگاه نوزاد، کودک و نوجوان

حضور سازمان پارکها و فضای سبز در سومین نمایشگاه نوزاد، کودک و نوجوان

دراین غرفه راههای تولید وتکثیر گیاهان آپارتمانی توسط کارشناس فضای سبز به علاقمندان آموزش و مشاوره های لازم داده به آنهاداده می شود .

این نمایشگاه از تاریخ 26خرداد سالجاری به مدت چهار روز درمحل دائمی نمایشگاه های یزد برپا می باشد.

روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز