خرید ونصب مجموعه بازی درپارک های کوهستان ،غدیر،وهفتم تیر

خرید ونصب مجموعه بازی درپارک های کوهستان ،غدیر،وهفتم تیر
   به گفته مهندس مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز  این مجموعه بازی که ازنوعی پلی اتیلن میباشد درپارکهای کوهستان درمحوطه ای به وسعت 200 مترمربع پارک غدیر 150مترمربع وپارک هفتم تیر به وسعت 150 مترمربع جهت استفاده اختصاصی کودکان راه اندازی شده است وی افزود بابت خریداری ،نصب ،راه اندازی وخدمات پس ازفروش این مجموعه جمعامبلغ 570میلون ریال هزینه شده است که از محل اعتبارات استانی هزینه شده است .وی همچنین تصریح کرد جهت امنیت بیشتر کودکان کفپوشهای مخصوصی استفاده شده است که 190میلیون ریال هزینه دربرداشته است .
                                                                              روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز