رنگ آمیزی مبلمان ، وسایل بازی ، پایه چراغ ها و ... در پارک ها و میادین سطح شهر

رنگ آمیزی مبلمان ، وسایل بازی ، پایه چراغ ها و ... در پارک ها و میادین سطح شهررنگ آمیزی مبلمان ، وسایل بازی ، پایه چراغ ها و ... در پارک ها و میادین سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای زیبا سازی سیمای شهری، پایه چراغ ها، نرده ها، مبلمان پارکی، سنگ جداول، وسایل بازی و لوازم ورزشی بخشی از پارک های سطح شهر رنگ آمیزی گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان با اشاره به تاثیر مثبت رنگ آمیزی امکانات پارک ها بر روح و روان شهروندان و دگرگون شدن فضاهای شهری گفت: رسیدگی به پارک ها و بوستان های شهر در گام نخست علاوه بر تغییر چهره شهر می تواند آرامش روانی و تقویت روحیه نشاط و شادابی را برای شهروندان به ارمغان آورد که به همین منظور و نیز در جهت حفظ و زیبایی سیمای شهری رنگ آمیزی مبلمان پارکی، سنگ جداول، پایه چراغها، لوازم ورزشی و وسایل بازی در پارک های شهید ابراهیمی، 14 معصوم خلف باغ، شهدای کسنویه، مریم بلوار شهید صیاد شیرازی، چهارمنار و مثلثی بلوار مدرس انجام گردید.