رنگ آمیزی و زیباسازی دیوار مدارس سطح شهر

رنگ آمیزی و زیباسازی دیوار مدارس سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری، با اجرای این طرح، نماها و دیوارهای مدارس و محوطه اطراف آن پاکسازی و رنگ‌آمیزی شدند.

مهندس صفدر پور رئیس سازمان در این رابطه گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقای روحیه دانش آموزان و فراهم سازی بستری مناسب جهت شادابی و نشاط دانش آموزان است.

  وی افزود: در همین راستا این سازمان در طرح استقبال از سال تحصیلی 97 اقدام به پاکسازی دیوار نوشته ها و نقاشیهای دیواری قدیمی مدارس کرده است . وی درپایان از کلیه شهروندان به خصوص دانش آموزان عزیز خواست که در حفظ و نگهداری این دیوارهای رنگ آمیزی شده سازمان زیباسازی را یاری رسانند.

                                       روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری