روز جهانی گل

روز جهانی گل
روز جهانی گل
و اما آنها که از قرب یافتگان درگاه ربوبی می باشند مژده آنهاست آسایش و نعمت گل و باغ
( سوره واقعه آیه 89)
سپاس فراوان پروردگار بزرگ را که جهان و مظاهر آنرا به زیور و زیبایی بیاراست و انسان را موهبت ادراک زیبایی ، مخصوص گردانید
زیبائی انگیزه زندگی بشری و الهام بخش هنرمندان جهان است
گروهی از زیباشناسان ، گل را لطیف ترین مظهر جمال و آفرینش آنرا بزرگترین شاهکار صنعت الهی دانسته اند .
گل نعمتی است هدیه برآورده از بهشت                    مردم کر یمتر شوند اندر نعیم گل
ای گل فروش گل چه فروشی بجای سیم               وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل
سرزمین ایران که آفتاب درخشانش هزاران گونه گل و گیاه را از دل خاک بیرون می کشد نمونه ای از عظمت خلقت می باشد که با دشت های وسیع و مسطح ، دامنه کوههای بلند ،آب و هوای مطبوع و طبایع مختلف ، کشت انواع محصولات سردسیری و گرمسیری و معتدله را در نقاط مختلف میسر ساخته است علاوه بر محصولات درختی و سبزی ها ، در این سرزمین انواع گلهائی که در عطر و زیبایی معروفیت جهانی دارند پرورش می یابند
گل وصف کامل است ، خلاصه هستی ، وصف پیامبران ، همدم شاعران ، امید دستان پینه بسته باغبانان ، فراق غم سوز بلبلان و عطر خوش روزهای عاشقان و ما در آستانه روز گل هستیم که کوتاه چون عمر زیبای گل ،اما نامگذاری این روز هشداری هم به همراه دارد و آن فراموشی است شاید این همه زیبایی در آستانه فراموشی است که مجاب کرده است این روز نامگذاری شود تا نبود این زیبایی را جبران کند
 
حضور گل و گیاه در فضای مسکونی بستر بسیار مناسبی برای آرامش روح و روان انسان ایجاد می کند.و همه روان شناسان بر تاثیر روانی گل بر روی انسانها تاکید کرده اند از سوی دیگر گل و گیاه به دلیل تولید اکسیژن می تواند شرایط محیط مسکونی را بهبود بخشد.
همچنین حضور گل و گیاه در محیط های اداری و صنعتی نیز قابل بررسی است شادابی کارمندان و کارگران در محیط هایی که به فضای سبز( گل و گیاه) توجه شد ه محرز است   که یکی از دلایل آن اکسیژن تولید شده توسط فضای سبز در ساعات روز است که بیشترین ساعات حضور کارمندان و کارگران در محیط اداری است .
همچنین میتوان به این نکته نیز اشاره کرد که حضور گل و گیاه در محیط آموزشی در افزایش توانایی کودکان بسیار موثر است
و اما شهرهای بی گل ، قطعا شهرهای بی روحی هستند به طوری که اگر فضای سبز را به طور عام و گل را بطور خاص از فضای سبز شهری خارج کنیم قطعا هر شهری با بحران مواجه خواهد شد مخصوصا در روزهایی که وسایل نقلیه آلودگی های انبوه را ایجاد می کنند.
در مدیریت شهری حضور گل و گیاه برای تلطیف فضای خشن شهری از جمله آسفالت ، پل ، قطعات و سازه های ساختمان بسیار موثر است .
از سوی دیگر شهر بعنوان یک موجود زنده به تناسب و تعادل زیست نیاز دارد در حالی که حضور انسان شکل دهنده شهر است و اما برای ادامه حیات نیازمند حضور موجودات دیگر مطابق شرایط شهری است کاهش حجم گل و گیاه در شهر به تعادل اکوسیستم شهری آسیب میرساند ( از جمله این تهدید ها میتوان به فرار پرندگان از شهر به دلیل آلودگیهای مختلف اشاره کرد که این مسئله نیز میتواند به یک تهدید برای شهر تبدیل شود )
 
آلودگی صوتی نیز یکی از آسیب هایی است که شهرهای صنعتی را تهدید میکند .
از جمله راههای کاهش آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ توجه به مدیریت فضای سبز است که در سالهای اخیر توسعه خوبی در گلکاری فضاهای شهری صورت گرفته است به گونه ای که اکثر فضاهای سبز شهر در ایام نوروز و بهار شکوفه دارند
خوشبختانه کشورمان ایران هر ساله شاهد برگزاری نمایشگاههای فضای سبز گوناگونی در شهرهای مختلف است با وجود مهیا بودن بیشتر شرایط استفاده از طبیعت در شهرستانها این نکته عامل کاهنده مراجعه مردم به اینگونه نمایشگاهها نگردیده بلکه حضور مردم را چند برابر نموده است
بهر تقدیر :
گل عزیز است غنیمت شمردش صحبت
 
                                                                                       مرشدی ، شرقی
                                                                      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری  یزد