رونق خزانه گلخانه سازمان با بیش از3500متر مربع سطح زیر کشت

رونق خزانه گلخانه سازمان با بیش از3500متر مربع سطح زیر کشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری، واحد گلخانه سازمان به منظور تامین نیاز سازمان، با بهره گیری از سیستم آبیاری بارانی در راستای کاهش مصرف آب اقدام به کاشت 3500 متر مربع خزانه گل شامل بنفشه، قرنفل، میخک، کرئوپسیس، مارگریت و... نموده است.

یغمایی مسئول گلخانه سازمان با بیان این خبر افزود: این واحد در سال گذشته با تولید 90هزار صندوق گل فصلی و بالغ بر 170هزار گلدان از انواع مختلف علاوه بر نیاز سازمان، پاسخگوی نیاز سایر سازمانهای وابسته به شهرداری و مدارس نیز بوده است.

                                            روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری