زیباسازی ورودی مدارس با تونل گل

زیباسازی ورودی مدارس با تونل گل

رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهرداری یزد از نصب تعداد 20 تونل گل در ورودی مدارس در آستانه فصل بازگشایی مدارس خبر داد.

صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز گفت: در راستای ایجاد نشاط و طراوت در روحیه آینده سازان کشور با شروع فصل بازگشایی مدارس و طرح استقبال از مهر، تعداد  20 تونل گل در ورودی مدارس شهر اجرا  گردید.

 

وی تصریح کرد: جهت نصب تونل گل در ورودی مدارسی از شهر، اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه گردید.