سمپاشی و محلول پاشی بهاره درختان فضای سبز سطح شهر آغاز گردید.

سمپاشی و محلول پاشی بهاره درختان فضای سبز سطح شهر آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، عملیات سمپاشی درختان سطح شهر با هدف دفع آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی در فضای سبز پارکها و معابر اصلی شهر آغازگردید.

صفدر پور رئیس سازمان، در این باره گفت:  با توجه به لزوم سمپاشی درختان در فصل بهار، سمپاشی درختان با رعایت کامل اصول فنی و با استفاده از سموم استاندارد بصورت شبانه توسط اکیپ فضای سبز در پارکها و معابر اصلی سطح شهرآغاز گردیده و در حال انجام می باشد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از جمله آفات مهم این فصل،  شته ها، پسیل زیتون و برگ خوار ها هستند که این آفات علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی، تغییر شکل اندام ها، اختلال در امور فتوسنتز، خسارت به فضای سبز و خشکیدگی درختان، همچنین ناقل بیماریهای ویروسی نیز هستند.

رئیس سازمان سیما ،منظر وفضای سبزبا بیان اینکه عملیات سمپاشی و محلول پاشی درپارکها و معابر اصلی با حجم 500 لیتر سم و 300 لیتر کود مایع در حال انجام می باشد و تاکنون درختان بلوار فردوسی، مدرس، خیابان 45 متری دانشگاه و پارک بزرگ آزادشهر انجام شده و در ادامه بلوار فرودگاه، نوار سبز شهرک رزمندگان، بلوار استقلال، میدان حج و دیگر مناطق انجام خواهد گرفت.

 وی در پایان از شهروندان درخواست کرد جهت جلوگیری از مسمومیت های احتمالی، مراقبت های لازم را اتخاذ کرده و در انجام هر چه بهتر عملیات سمپاشی، همکاریهای لازم را با عوامل فضای سبز داشته باشند.