شستشوی درختان سطح شهر

شستشوی درختان سطح شهر
سرپرست سازمان پارکها وفضای سبزدراین باره اظهارکرد: آلودگی هوای شهرها باعث می شود ذرات معلق هوا جذب درختان شود واگر توسط باران درختان شسته نشود ضمن اینکه قادربه جذب دی اکسید کربن هوا نمی باشند ،به مرور زمان درختان ضعیف وآماده ابتلا به انواع بیماریها وآفات می شود که جهت رفع این مشکل سازمان پارکها وفضای سبز اقدام به راه اندازی اکیپ شستشوی درختان درسطح شهر به خصوص سوزنی برگان خیابانهای اصلی نموده است %
                                        روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز یزد