صرفه جویی در مصرف برق سیستم های روشنایی پارک ها و میادین سطح شهر

صرفه جویی در مصرف برق سیستم های روشنایی پارک ها و میادین سطح شهرصرفه جویی در مصرف برق سیستم های روشنایی پارک ها و میادین سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای سیاست های بهیه سازی مصرف انرژی و اهمیت موضوع صرفه جویی در مصرف برق، تعویض لامپ های پر مصرف با لامپ هایLED فوق کم مصرف در روشنایی میادین و پارک های سطح شهر و همچین در پروژه های نورپردازی در دستور کار و اجرا گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان در این باره گفت: در پروژه تعویض لامپ های پر مصرف با لامپ های کم مصرف بیش از 90 درصد در مصرف برق روشنایی پارک ها و فضای سبز صرفه جویی شده که میزان مصرف لامپ هایLED فوق کم مصرف جایگزین شده نسبت به لامپ های پر مصرف قبلی در حد یک دهم می باشد.

وی افزود: در ادامه پروژه جایگزینی لامپ های پرمصرف با کم مصرف که از سالهای قبل آغاز شده و در حال اجرا می باشد در گام اخیر، روشنایی پارک های پرستار، غدیر، مثلثی بلوار جهاد و گلخانه سازمان با لامپ کم مصرف LED 90 وات و 100 وات و پارک شهدای کسنویه و میدان شهید آقابابایی با پروژکتور 140 واتsmd  تعویض گردید.