طراحی سامانه نظارت بر نگهداشت فضای سبز کلید خورد.

طراحی سامانه نظارت بر نگهداشت فضای سبز کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، جلسه بررسی سامانه نظارت بر نگهداری فضای سبز به منظور تهیه نرم افزار جامع ساماندهی اطلاعات فضای سبز یزد برگزار گردید.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان در این باره گفت: از آنجایی که موضوع واگذاری نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی بصورت ریز آیتمی در دستور کار این سازمان قرار گرفته و با توجه به گسترده شدن حوزه عملکردی سازمان و به منظور هموار سازی و سرعت عمل در موضوعاتی از قبیل نظارت بر عملکرد پیمانکاران، تنظیم برنامه های پیمانکار و صدور آنی صورت وضعیت ها، انواع گزارش گیری مختلف و برنامه ریزی های کلان، به روز بودن آیتمهای مختلف و عارضه های موجود در پارکها  و فضای سبز، نیاز به سامانه ای که بتواند در سرعت بخشیدن به این امور بیانجامد بیش از پیش احساس می شود لذا جلسه بررسی سامانه نظارت بر نگهداری فضای سبز به منظور تهیه نرم افزار جامع نظارت بر نگهداشت فضای سبز برگزار گردید.

وی افزود: این جلسه که در امتداد جلسات و با حضور هیئت مدیره سازمان و کارشناسان محترم سازمان فاوای شهرداری برگزار شد، دیدگاه ها و گزارش جامع از اطلاعات طراحی شده نرم افزار مربوطه ارائه و مقرر گردید تا نرم فزار مربوطه با توجه به خواسته این سازمان بومی سازی و طراحی گردد تا بزودی با ورود نرم افزار مربوطه در فرایند نظارت و ساماندهی اطلاعات فضای سبز ضمن دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع، شاهد بهره وری بیشتر  درامر نظارت و نگهداری فضای سبز شهر باشیم.