عملیات ساماندهی باغ فخار آغاز شد

عملیات ساماندهی باغ فخار آغاز شد

مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز در این رابطه  گفت با توجه به ویژگی های خاص مجمموعه باغ فخار که تا کنون به عنوان مهمانسرای شهرداری مورد استفاده  قرار میگرفته و با توجه به تصمیمات گرفته شده جهت تبدیل این فضا به بوستان عمومی کار ساماندهی این مجموعه در دستور کار سازمان قرار گرفته است

وی افزود عملیات ساماندهی این مجموعه با حمل بیش از 100 سرویس ضایعات و هرس بیش از  700 اصله از درختان باغ آغاز شده و کار حذف علفهای هرز آن نیز  ادامه دارد.