فضاي سبز ميدان امام رضا (ع)احداث وبه بهره برداري رسيد.

فضاي سبز ميدان امام رضا (ع)احداث وبه بهره برداري رسيد.
مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبز اعلام كرد عمليات احداث فضاي سبز ميدان جديدالاحداث امام رضا (ع) از اواخر شهريور ماه سال جاري شامل هرس درختان نارون موجود به تعداد 112 اصله، خاكريزي باخاك زراعي مرغوب به ميزان 800 مترمكعب وتسطيح وآماده سازي بستر كاشت حدود 6000 مترمربع آغاز گرديد .
وي همچنين اضافه كرد اين سازمان جهت سهولت درامر آبياري ميدان مذكور اقدام به خريد يك فقره انشعاب آب شهري 4/3 اينچ وجهت روشنايي ميدان نيز يك فقره انشعاب برق خريداري نموده است.
صفدرپور درادامه تصريح كرد فضاي سبز ميدان امام رضا (ع) باكاشت چمن به ميزان 4000 مترمربع وغرس انواع گلهاي فصلي ودائمي ،درخت ودرختچه شامل داوودي ،رزهفت رنگ ومينياتوري ،زرشك زينتي، پيروكانتا ،جوني پروس ،پام پام گراس ،سرولاوسون وبه مساحت تقريبي 2000 مترمربع احداث شده است .
لازم بذكر است درميدان مذكور آبنمايي به مساحت 180 مترمربع توسط سازمان پاركها احداث وپياده روسازي اطراف آبنماواصلاح جوي انتقال آب نيزتوسط واحدعمران شهرداري منطقه1وهمكاري شهرداري منطقه2 صورت گرفته است .
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز