فضای سبز با طراحی های خلاقانه جلوه ای نو بخود می گیرد.

فضای سبز با طراحی های خلاقانه جلوه ای نو بخود می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، با هدف ایجاد جلوه بصری زیبا در حاشیه میدانهای سطح شهر ، طراحی های نوین و خلاقانه در حاشیه میدان ریاضی یزد  به اجرا در آمد.

 

یزدانی مسئول فضای سبز منطقه سه با  اعلام این خبر افزود: با توجه به نوع اقلیم و کمبود آب شهر یزد و به منظور کاهش سطح چمن و همچنین کمبود مناظر طبیعی مورد نیاز، گام جدیدی را با استفاده از منابع موجود و گونه های گیاهی متناسب با این اقلیم در جهت ایجاد جلوه های زیبای بصری و شبیه سازی مناظر طبیعی برداشته ایم.

 

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری