لوله گذاری خط انتقال پساب از مخزن مجاور پل الغدیر تا اکو پارک

لوله گذاری خط انتقال پساب از مخزن مجاور پل الغدیر تا اکو پارک

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، عملیات خط انتقال پساب از مخزن پل الغدیر تا اکو پارک بطول 6700 متر آغاز گردید.

صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به کمبود آب بعنوان مهمترین محدودیت در توسعه فضای سبزدر طی سالهای اخیرگفت: در راستای توسعه فضای سبز شهری و مدیریت بهینه منابع آبی در شهر کویری یزد و همچنین حذف کنتور آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز، استفاده از پساب تصفیه شده از فاضلاب در آبیاری فضای سبز در دستور کار سازمان قرار گرفت و عملیات لوله گذاری خط انتقال پساب از   مخزن مجاور پل الغدیر تا اکوپارک بطول مسیر 6700 متر آغاز گردیده است.

 وی گفت: پساب انتقالی در مسیر مذکور ضمن تامین بخشی از آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری از جمله فضای سبز اکوپارک و فضای سبز بلوار نصر، حذف 6 عدد کنتور آب شرب فضای سبز بلوار فقیه خراسانی را نیز در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: عملیات مذکور، با استفاده از لوله پلی اتیلن 315 ده اتمسفر و  با ظرفیت انتقالی 85 لیتر در ثانیه در حال اجرا می باشد که تا کنون 1500 متر از مسیر مذکور حفاری و لوله گذاری گردیده است.